pakostane

Sakralni spomenici

  • Crkva Sv. Justina - stoji na istoimenom otoku direktno ispred centra Pakoštana i bila izgradena u 1794 na temeljima starije crkve. Kraj crkve sv. Justina je staro groblje.
  • Crkva sv. Mihovila - stara župna crkva sagrađena je 1694, ukupno četiri oltara od kojih je najveći napravljen od drveta.Crkva je bila posvećena 1715 i to pokazuje natpis na spomen-ploči u crkvi. Oko crkve sv.Mihovila bilo groblje.
  • Crkva Uzašašća Gospodinova - trenutna župna crkva u središtu Pakoštana sagrađena od kamena u 1906 prema planovima arhitekta Cyril Ivekovića. Sada velika trobrodna crkva skriva dio stare crkve.Crkva ima šest oltara i na glavnom oltaru je veličanstvena oltarna slika Uzašašće i svetohranilište. U gornjem dijelu oltara je pozlaćen i samo ostaci stare župne crkve.Mramorni oltari sa strane crkve nazvani su po Gospi od Ružarije s kipom sv. Antuna Padovanskog s kipom i sv.Roka sa kipom.U crkvi je također kameni oltar okrenut prema narodu, kamena propovjedaonica, krstionica, dvije zdjele i sakristija.Crkva je posvećena 1912 nadbiskupom Vinko Pulišićem.Crkva je glavna crkva Pakoštane.
  • Crkva sv. Roka sagrađena je u 18. stoljeću u blizini župnom dvoru, kasnije je postala konoba i preuredena je u skladište.
  • Crkva sv. Marije sagrađena je u 13. stoljeću, bila je uništena u 17. stoljeću, kada je posljednji spomen o njoj. Smještena je u području zvanom "Crkvine" u blizini Vranskog jezera.