pakostane

Grad Šibenik

Šibenik se nalazi na udaljenosti od 40 km od Pakoštane na ušću rijeke Krke u more. Osim povijesnog središta sa labirintom uskih romantičnih uličica privukao pažnju jedinstvenom katedralom sv. Jakova, od 2000 godine je upisana u Svjetsku kulturnu baštinu UNESCO. Katedralu gradili ukupno tri arhitekta više od 100 godina, te je iznimna po tome, što je jedina od vapnenca i mramora.