pakostane

Cerovačke špilje

Cerovačke špilje nalaze se između Like i Dalmacije, oko 75 km od Pakoštana na nadmorskoj visini od 650 m, na rubu Like i Dalmacije kraj grada Gračac. Sustav nekoliko stalaktit jama, sastoji se od tri špilje, Gornja špilja, Srednja i Donja špilja je oko 4 km duga, od toga prvih 700 m Gornje i Donje špilje otvoreno je za javnost. Cerovačke špilje jesu najbogatije ukrašene stalaktitima u Hrvatskoj i ove špilje su bogate nalazima iz davne prošlosti i ostaci medvjeda na zidovima. U špilji je konstantna temperatura od 5 do 11 °C.